V prípade otázok a pripomienok

k CRZP a k APS nás kontaktujte

VIAC INFORMÁCIÍ

V prípade, že ste nedostali protokol o kontrole originality, ako prvé sa pokúste svoju prácu v CRZP nájsť pomocou jeho online katalógu. Ak svoju prácu nenájdete, je vysoko pravdepodobné, že nebola doručená do CRZP. Ak prácu nájdete, práca je buď v spracovaní (čas od odovzdania je cca 48 hodín), alebo sa výsledok nepodarilo doručiť do systému univerzity. V každom prípade primárne kontaktujte administrátora akademického informačného systému na univerzite. Administrátor podľa Vašich informácií overí nahlásený stav v univerzitnom systéme. Technickú podporu CRZP potom v prípade potreby kontaktuje univerzitný administrátor s presnou technickou otázkou (dátum a čas, identifikácia dávky a podobne).

Email: crzp@cvtisr.sk
Telefón: 02-69253 206 / 0917-366280