Autori záverečných prác (bakalárskych, diplomových a dizertačných) a kvalifikačných prác (rigoróznych a habilitačných) NEVKLADAJÚ svoje práce priamo do Centrálneho registra záverečných a kvalifikačných prác (CRZP), ale do lokálneho úložiska záverečných prác na príslušnej vysokej škole podľa jej internej smernice. Záverečné a kvalifikačné práce vkladajú do CRZP vysoké školy, nie študenti.

Úvodné informácie – Rámcový postup odovzdávania ZP (2.11.2009) [pdf]