Prehliadanie prác

Pre použitie prehliadačky práce je potrebné splniť tieto predpoklady:

  1. používať najnovšiu verziu prehliadačov Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Edge (prehliadač Internet Explorer je nepodporovaný)
  2. povolené používanie javascriptu a cookies
  3. ďalej je nevyhnutné akceptovať fakt, že z dôvodu ochrany pred kopírovaním je pôvodný PDF formát práce nahradený sériou vygenerovaných obrázkov jednotlivých strán záverečnej práce; tieto obrázky sú generované v dvoch fixných veľkostiach (náhľadový a na čítanie), z tohoto dôvodu je odporúčané rozlíšenie obrazovky 1280 x 800 bodov

Dokumenty technického charakteru určené hlavne pre administrátorov a organizačných garantov CRZP/APS:

 Prístup do chránenej sekcie získajú poverené osoby z VŠ na adrese crzp@cvtisr.sk.