Vyhľadávanie v on-line katalógu CRZP ponúka široké možnosti. Vyhľadávať je možné podľa názvu práce, autora práce, školiteľa, konzultanta, oponenta, podľa mena (vyhľadá meno bez rozdielu či ide o autora, školiteľa, oponenta alebo konzultanta), typu práce, abstraktu (zadaním slova alebo frázy, ktoré hľadáme v abstrakte), podľa kľúčových slov, podľa študijných odborov, podľa noviniek (ponúkne sa výber prác, ktoré prišli do registra za posledných 6, 12, 24 alebo 48 hodín). Ďalej je možno práce vyhľadávať podľa roku odovzdania do CRZP, podľa jazyka, v akom je práca napísaná, podľa vysokej školy a podľa toho, či chceme, aby zadaný text na vyhľadávanie vyhľadávalo ako frázu, alebo aby vyhľadávalo všetky slová zadaného textu alebo či má hľadať zadané slovo len ak príslušné pole začína práve zadaným slovom. Okrem toho je možné zobrazovať informácie len o zverejnených prácach alebo o všetkých.

Pokiaľ si chcete zobraziť prácu, tak musí byť zverejnená. Ak je zverejnená, a je pri nej – po kliknutí na Detaily záznamu – v riadku začínajúcom textom „Elektronická verzia:“ text [Prehliadať] [PDF], tak potom sa dá práca stiahnuť ako PDF súbor a dá sa prezerať po stranách (to je voľba [Prehliadať]). Ďalšie možnosti sú, že je tam len [Prehliadať] alebo len [PDF]. Vtedy sa dá práca prezerať po stranách a nedá sa stiahnuť (prvá možnosť) alebo sa dá stiahnuť (druhá možnosť). V prípade, že tam nie je ani [Prehliadať] ani [PDF], práca ešte nie je zverejnená a teda nedá sa ani prehliadať a ani stiahnuť.