2022/23: oznam pre používateľov CRZP: v systéme CRZP a ANTIPLAG SK prebehla na prelome rokov 2022/23 rozsiahla aktualizácia. Aktualizácia nemení spôsob ani obsah komunikácie medzi CRZP a školskými informačnými systémami, niektoré funkcionality však môžu mať zmenenú formu a/alebo umiestnenie. Mnohé úpravy nemajú priamu vizuálnu podobu – ide najmä o rozširovanie porovnávacieho korpusu systému ANTIPLAG. Pokiaľ ide o viditeľné zmeny, ide najmä o:

  • Bude aktualizovaný vyhľadávací portál https://opac.crzp.sk a ten sa stane centrom a jediným viditeľným systémom CRZP (v ďalšom budeme tento systém označovať OPAC)
  • Protokol o kontrole originality prešiel vizuálnymi zmenami a získal aj niektoré funkčné doplnky. Pre viac informácií https://www.crzp.sk/vysvetlivky30.pdf. Na spôsobe „doručovania“ protokolu sa nič menení.
  • Pôvodný subsystém pre kontrolu prevodu PDF na čistý text na linke https://testdoc.crzp.sk Linka však zostala funkčná a odkazuje na subsystém portálu OPAC pre testovanie prevodu. Ten je modernizovaný a doplnený o štatistiky súladu textu na referenčné slovníky ktoré používa nový protokol o kontrole originality.
  • Subsystém pre WEB protokol bol úplne prepracovaný a vložený do portálu OPAC. Pôvodný modul bol zrušený. Odkaz na WEB protokol sa bude nachádzať ako QR kód aj URL linka v novom protokole o kontrole originality.
  • Zanikne aj pôvodný subsystém ADMIN na linke https://www.crzp.sk/crzp. Tento bol prepracovaný a rovnako začlenený do portálu OPAC. K funkcionalite sa Admin VŠ dostane prihlásením na portále https://opac.crzp.sk.