1.9.2020: Oznam pre IT garantov CRZP/APS: od 1. 9. 2020 sa upravuje číselník študijných odborov v rámci centrálneho registra záverečných prác a validné na import prác budú kódy len pre súčasné študijné odbory https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory. Je potrebné, aby ste vo Vašom systém aktualizovali číselník študijných odborov len na uvedené hodnoty, ak sa tak ešte nestalo.