Novinky a oznamy

Novinky a oznamy 2022/23: oznam pre používateľov CRZP: v systéme CRZP a ANTIPLAG SK prebehla na prelome rokov 2022/23 rozsiahla aktualizácia. Aktualizácia nemení spôsob ani obsah komunikácie medzi CRZP a školskými informačnými...

Čítaj viac